Archive for August, 2015

AUTOMODELARSTVO

HRVATSKI AUTOMODELARSKI SAVEZ je nacionalni savez tehničke kulture u koji je udruženo trinaest automodelarskih udruga na području Republike Hrvatske. HAMS je član Svjetske organizacije automodelara IFMAR te Europske federacije EFRA. Hrvatski automodelarski savez primljen je u spomenute međunarodne organizacije u studenome 1991. godine, dakle prije priznanja Republike Hrvatske kao nezavisne države. Najviše utrka vozi se u […]